Eğitim Anlayışımız

Kurumumuz, 36 yıllık eğitim-gelişim uzmanı Yalçın Tamer’in danışmanlığında, kendi dallarında ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin bilgi ve tecrübelerine dayanarak, Z kuşağı çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur.

Uniders, ODTÜ'yü yüksek başarılarla kazanmış ve derece ile bitirmiş, sürekli kendini hizmet içi eğitimlerle yenileyen, analitik yöntem ve teknikleri kullanarak tam öğrenmeyi sağlayan uzman bir kadroya sahiptir.

Kurumumuz; dünyaya sağlıklı gelmiş her bireyin, dünyada herhangi birinin öğrenebildiği her şeyi öğrenebileceğine inanmaktadır. Öğrenmenin bir alt yapısı olduğu göz önünde bulundurarak, her bireyin öncelikle öğrenme alt yapısı üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz.

Ülkemiz eğitim sisteminin ana sorunlarından biri gelişim ilkelerini kullanamamaktır. Kurumumuz, her dönemin sosyal ve kültürel yapısına göre değişen ve gelişen eğitim kuramlarını yakından takip ederek eğitim programlarını bu kuramlar doğrultusunda titizlikle hazırlamaktadır.

Uniders, akademik gelişimin kişinin diğer(fiziksel, sosyal, duygusal vb.) ayrı ele alınmayacağına inanmaktadır. Bu nedenle bütünsel bir eğitim anlayışıyla hizmet üretir.

Kurumumuzda, davranış gelişiminde; “bir davranışı tetikleyen nedenler bulunup açığa çıkarılmadığı ve bertaraf edilmediği müddetçe davranış değişmez” ilkesinden hareket ederek, herhangi olumsuz bir davranışı tetikleyen nedenler analiz edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Gelişimin bir diğer önemli ilkesi de kritik dönemlerinin olduğudur. Bu kritik dönemlerde; bireye uygun zamanda, uygun araç ve uyaranla destek verilmezse gelişimin yavaşlayacağı veya tamamen duracağının bilinciyle kurumumuzda kritik evrelere gerekli hassasiyeti gösterilmektedir.

Uniders, bireyin ihtiyaçlarının ve farklılıklarının önemser. Öğrencinin grupla paydaş olarak öğreneceği bilgiler olduğu kadar, gruptan ayrı ihtiyaçlarının da olduğunun bilincinde olup, bu anlamda hizmet üretir.

Kurumumuz, öğrenmeyi usta-çıraklık süreci olarak tanımlar. Çırak, herhangi bir eylemi ustasından daha iyi yapana kadar usta sahneden çekilmez ilkesiyle hareket etmektedir.

Kısacası Uniders ve onun alanında en iyi’leri bir defada tam ve kalıcı öğrenmeyi birinci öncelik sayar, imkânsızı reddeder, bilimsel ve akılcı çalışma prensiplerini benimser, bütün hizmetlerini bu eksende sürdürür.

Uniders'in iç mekanı
Uniders'in iç mekanı
Uniders'in iç mekanı
Uniders'in iç mekanı
Öğrencilerimiz için serbest çalışma alanı
Öğrencilerimiz için serbest çalışma alanı
Uniders'in iç mekanı
Uniders'in iç mekanı
Birebir özel derslere, grup derslerine ve öğrencilerin ders çalışmasına uygun dersliklerimiz
Birebir özel derslere, grup derslerine ve öğrencilerin ders çalışmasına uygun dersliklerimiz
Birebir özel derslere, grup derslerine ve öğrencilerin ders çalışmasına uygun dersliklerimiz

Sadece ODTÜ'lülerle çalışıyoruz

Sadece ODTÜ'lülerle çalışıyoruz

Tamamı ODTÜ'lü, eğitimde tecrübeli ve alanında uzman eğitmen kadromuz hizmetinizde.
Birebir özel dersler

Birebir özel dersler

Dönem boyunca bütün derslerden özel ders alabilir, derslerin verimini arttırabilirsiniz.
Grup dersleri

Grup dersleri

Benzer seviyedeki öğrencilerle birlikte grup dersi alabilir, ekonomik çözümler üretebilirsiniz.
Özel çalışma sınıfları

Özel çalışma sınıfları

Bir ve birden çok kişinin çalışmasına uygun çok sayıda özel ders sınıfımız hizmetinizde.
Birlikte planlıyoruz

Birlikte planlıyoruz

Haftalık kaç derse ihtiyacınız olduğunu belirleyerek ders saatlerinizi birlikte planlıyoruz.
Acil özel dersler

Acil özel dersler

Sınava kısa bir süre kalsa bile sizin için en acil özel ders çözümlerini üretiyoruz.